Minneforestilling Minneblogg Forskning Prosjektet Folk i prosjektet Siste nytt Bruksanvisning

Velkommen til minneforestilling, 30. januar kl 18 foran Høyblokka

HØYBLOKKA- MINNEFORESTILLING
Sted: Foran Høyblokka på St. Olav hospital
Tid: 30. JANUAR kl 1800-1845
Gratis

En rituell collage basert på materiale fra livet i høyblokka: lyd, lys, visuelle animasjoner, dans, sang, musikk og minner.

Barbro Rønning, ide/konsept/regi/prosjektleder
Henning Sommerro, komposisjon/musikalsk leder.
Øystein Baadsvik, solist
Runar Værnes, musiker
Kirsten Leidland, musiker
Siri Schnell Juvik, sang/resitasjon


Dansenettverket Landing, koreografi/dans.
Vencke Sortland, danser
Maja Roel, danser
Live Strugstad, danser
Ingeborg Dugstad, danser
Mari Flønes, danser

Minnesiere:
Roar Sundberg
Ragnhild Brå Varderhaug
Torstein Andersen
Ida Arnesen
Barbro Rønning

Per Kristian Johansen, PeWeDokken, aktør

Andreas Schille/Gunnar Fretheim/Andreas R.Sund, visuelle uttrykk

Andreas Bergsland,lydkomposisjon

Nils Christian Boberg, lysdesign

Håkon Fyhn, scenemester,forsker

Kari Veiteberg, dramaturgisk konsulent

Ragnhild Aslaksen, visuell koordinator

Ida Arnesen, assisterende produsent

Berit Rusten, produsent på siste langside

Sceneservice, lyd

Pekka Stokke, konsulent prosjeksjon

Kjartan Sarheim Anthun, web. tekniker

Takk til PeWeDokken ved Lars Hoff, Per Kristian Johansen, Øystein Wingered

Gi livet i Høyblokka en vakker og verdig slutt! Vær varmt velkommen!
Takk til alle bidragsytere, prosjektteamet og frivillige som gjør dette prosjeket mulig.


På denne sida vil du kunne følge arbeidsprosessen bak den minnestunden vi skal lage for Høyblokka. Vi har tenkt at når Høyblokka nå rives blir et emosjonelt landemerke i Trondheim borte for alltid. Vi vil derfor markere dette ved å arrangere en minnestund for blokka - en slags begravelsesseremoni der den gamle kjempen skal avsjeles. Her vil alle få en mulighet til å ta et siste farvel med blokka. Minnestunden, eller performancen som den kan kalles på teaterspråket, vil basere seg på minnene vi har samlet inn i løpet av høsten.

Akkurat hvordan minnestunden vil arte seg er ennå ikke klart, men planen er at den skal gå av stabelen 30. januar og overføres direkte via vår nettside eller radio/tv. Kanskje blir minnestunden noe slikt som dette?

30. januar 2011 står Høyblokka ribbet og forlatt. Alle småbygninger rundt er revet. Alt utstyr og innredning er fjernet. Til og med vinduskarmene er borte. Den er tømt for sitt gamle hverdagsliv, bare de nakne betongveggene står igjen som en haikjeft eller et slags skjelett ?

Vi vekker den gamle kjempen til liv igjen i en kort stund. Ut av veggene strømmer hjerteslag, trøstende ord, dødsskrik, bønner, pustelyder, brokker av sanger, fortellinger, minner og operasjonslyder. Et organ løftes ut, et barns fødselsskrik høres, et farvel til en dødende mumles, og fra Vaktrommet høres brokker av dagens rutiner. Lyden fra heisen på sin uendelig reise mellom etasjene er kanskje basslyden som ligger under?

Det levde livet i Høyblokka er utgangspunkt for montasjen, og mulighetene er uendelige. Vi vil fokusere på sterke og gjenkjennelige fortellinger, men satser også på at mer surrealistiske uttrykk vil åpne assosiasjonsrom hvor publikum kan forbinde sin egen Høyblokk-erfaring til framføringen. Å få til nettopp det peker mot den rituelle kvaliteten vi ønsker å skape. I en veksling mellom rene harmoniske og vilt kakofoniske uttrykk kan setninger stå fram som meningsbærende og formidlende men også transformeres inn til å være en del av et mer flytende kakofonisk uttrykk med rytmiske variasjoner og uttrykksmessige brudd.

En nyskapende blanding mellom en radioandakt, dokumentar, fortellerteater, elektronisk improvisasjonsmusikk og kroppslydmontasjer er kanskje den genreblandingen som kan bli resultatet ?

Vær velkommen til å følge produksjonssprossen bak Høyblokka-post mortem- en minnestund for alle minneskrivere, og alle oss andre – som bare vil se på!

En rituell collage for 5 minne-fortellere, 2 sangere/performere, musikere, dansere, og publikum, basert på lyd, lys, visuelle animasjoner, musikk, minner, dokumentære og litterære tekster.

Henning Sommero, komposisjon/musikalsk leder, Dansenettverket Landing, koreografi/dans, Gunnar Fretheim/Andreas Schille, visuelle uttrykk, Andreas Bergsland,lydkomposisjon, Nils Christian Boberg, lysdesign, Barbro Rønning, ide/konsept/regi

Musikere/sangere/dansere: Øystein Båtsvik, Siri Schnell Juvik, Roar Kjølv Jenssen, Kirsten Leidland, Runar Værness, Venke Sortland, Ingeborg Dugstad Sanders,Live Strugstad, Maja Roel.hoyblokka@hoyblokka.no