Minneforestilling Minneblogg Forskning Prosjektet Folk i prosjektet Siste nytt Bruksanvisning

Minneblogg

Dette er minnebloggen vår. | Tilbake til oversikt
Minne fra Lab.8 på Røntgen
Minne fra Anne Helene Bækken (2010-11-04)Audiografilaboratorium

Ass. oversykepleier Ella Lindbak og avd.sykepleier Ella Lindbak prøver ut Røntgenavdelingens første angiografilaboratorium