Minneforestilling Minneblogg Forskning Prosjektet Folk i prosjektet Siste nytt Bruksanvisning
Korreks og opplæringstilbud
Minne fra Inggard Lereim (2010-12-03)

En 90 år gammel dame fra det indre av Sør-Trøndelag skulle opereres for en hofteskade.Hun var meget sprek,med både hukommelse og replikkstyrke i behold.

Operasjonsdagen kom og hun ble trillet inn på operasjonsstuen hvor man startet forberedelsene til operasjon. En del av forbedelsene består i at pasientene får premedikasjon, på folkemunne kalt "likegladsprøyte".

Den unge operatøren kom inn for tegne på snittføringen på huden før pasienten ble vasket sterilt og tildekket for selve inngrepet. Pasienten oppdaget ham og sa: "Nei e de en komfirmant som kjæm inn ja".

Legen lettet på lakenet som lå over pasienten,kjente på hofteområdet og tegnet inn snittstedet med vaskeekte penn. Under premikasjonenens vennlige slør ble kanskje spennende minner gjenoppvekket hos pasienten. Under legens berøring kvakk damen til, slo legen på hånda og ropte: "Kerr du held på me`. Fol de unda din gutvott".(kom deg vekk)

Operasjonen ble gjennomført uten komplikasjoner. Noen dager etterpå var pasienten på beina og drev med gåtrening. Legen skulle gå visitt på avdelingen. Pasienten oppdaget ham og sa: "Mange takk for reparasjonen, gådama(fysioterapeuten) vil bære lætt me gå role (rolig-sakte),det e artiar å dains pols. Om dåktern kjæm på besøk heme så ska`n få ler se skikkelig dains".

Legen dro på besøk til pasienten senere på året og fikk en liten innføring i den vanskelige polsdansen, men han ble ingen kløpper i dette. Han var bedre til å danse swing.

1 kommentar(er):
Korreks og opplæringstilbud
Skrevet av Kari Bye (2010-12-31)

Ei arti historie fra "gammelblokka". Jeg liker at pasienter får bli operert selv om de er gamle, hvis de er i god allmenntilstand.
Jeg tipper dama var fra Røros og at det var rørospols pasienten skulle lære bort til ortopeden. Har sjøl tatt kurs i rørospols, og kan tenke meg at selv om ortopeden stiller med HØY utdannelse, så er ikke denne dansen lært på et blunk! Men det er artig å danse pols!!!hoyblokka@hoyblokka.no