Minneforestilling Minneblogg Forskning Prosjektet Folk i prosjektet Siste nytt Bruksanvisning
"Samarbeid" før røykeloven
Minne fra Inggard Lereim (2010-11-25)

Tidligere røkte svært mange av de ansatte i helsevesenet. Dette omfattet alle yrkesgrupper. Røyken sto stinn på vaktrom,kontor og enkelte pasientrom(avsatt for røykere).Om fremtidens arkeologer skulle ha undersøkt malingen på vakrommenes vegger ville de ha funnet konserverte lag med gulbrun nikotin mellom alle malingslag.
Enkelte leger røkte også når de var i pasientkontakt,enten det var på poliklinikken eller når de gikk visitt.
En lege hadde ofte med seg sigaretten under visitten. Han tok et dypt drag før første sengs visitt,la sigaretten på vasken,kikket på pasientens journal og kurve før han igjen tok en tur bort til vasken for ta et "magadrag" på sigaretten.
En dame i en seng var så pratsom at legen ikke ville rekke et nytt drag til før sigaretten sluknet.Han henvendte seg da til en sykepeier han visste røkte selv:"Søster -kan ikke De ta et drag av sigaretten så den ikke slukner,denne pasienten er så pratsom og jeg har ikke flere fyrstikker igjen.". Sykepleieren var skikkelig røyksugen og dro til så
sigaretten ble nesten brukt opp. Da legen så dette sa han:"Takk søster,det holder men det er 2 pasienter igjen på dette rommet. Legg fra Dem sigaretten så jeg kommer gjennom visitten med nikotinen i behold".

Kommentar:Vi får være glad for tidligere helseminister Høybråthens røykelov.

hoyblokka@hoyblokka.no