Minneforestilling Minneblogg Forskning Prosjektet Folk i prosjektet Siste nytt Bruksanvisning
Hun forsvant med plastposen under armen
Minne fra Astrid Setsaas (2010-11-02)

Jeg husker den første tiden det var snakk om narkomane. Det kom en kveld ei jente som var tatt vare på på Værnes. Hun var kommet med fly fra Oslo og København. Hun kom på B4 og ble lagt på badet, og fikk seng der. Det hun hadde med seg var en plastpose, ikke noe annet. Hun hadde jo vært på fristaten i København, oppholdt seg der. Hun var reist derifra og bare satt på fly, og så ble hun syk på flyet. Og så kom hun på St.Olav. Vi måtte holde oppsyn med henne, for hun var jo veldig ustabil. Hun var fra Tromsø og hadde noe famile i byen, og de ringte jo til Tromsø fra avdelinga, men foreldrene ville ikke vite av henne. Ikke. En dag da sykepleierne kom inn på badet, så var hun på vei å hoppe ut. Det var i 4. etasje. De fikk jo reddet henne da, men så kom det inn en sosionom. Så skulle hun opp i etasjene, for han ville snakke med henne og snakke henne til rette. Men på han hadde hun virket så normal at de mente det ikke var noen grunn til å gjøre noen tinge med henne. Dermed så gikk hun rett derifra med plastposen og forsvant. Det er ingen som vet noe mer hvor det ble av henne.hoyblokka@hoyblokka.no