Minneforestilling Minneblogg Forskning Prosjektet Folk i prosjektet Siste nytt Bruksanvisning
Ivrig far
Minne fra Fra minneboka på Føden (2010-11-02)

Det kommer et ungt par til avdelingen, kvinnen har ikke kjent liv den siste delen av dagen og de er bekymret. Jeg finner fosterlyden ganske fort og CTG viser fin registrering, paret blir lettet. Mannen kunne fortelle at de hadde vært på kontroll hos jordmor/prosjektleder noen dager tidligere. Da hadde mormunnen vært 2 cm åpen og det var modne forhold. Jordmoren hadde da sagt at kvinnen antakelig ville føde innen et døgn og anbefalte dem å gå hjem og ha sex. Dette hadde de tatt bokstavelig og gjentok dette opp til flere ganger uten at det hadde effekt. Mannen forteller videre at kvinnen synes det er litt ubehagelig med samværet nå som hun er så stor og tung og lurer videre på om vi ikke kan sette inn mannens sæd med sprøyte - han kan gjøre det med en gang! Jeg synes jeg ser for meg kvinnen liggende i GU-stolen og mannen komme hesblæsende med en sprøyte med naturens eget prostaglandin som vakthavende skal injisere kvinnen med. Jeg sier til paret at dette kan vi dessverre ikke gjøre. Mannen er meget pågående og skjønner ikke hvorfor. Jeg forklarer at først og fremst vil det være å gripe inn i prosjektet. Da vil mannen ha med en sprøyte hjem og gjøre det selv. Dette avviser jeg, noe mannen ikke har forståelse for. Til slutt sier jeg at han må snakke med prosjektleder om dette, jeg kan ikke hjelpe dem.
Vakthavende lege kommer inn og det er mye snakk om at kvinnen er sliten og lei av å gå på overtid - kan ikke noe gjøres? De blir forklart at vi ikke kan gripe inn da de er i gruppen for ekspektans. Mannen har hørt om hinneløsning og vil ha det forklart. Vakthavende forklarer at dette kan han ikke gjøre, men forklarer kort hva det innebærer. Vi ser at det tennes et lys av håp i øynene til mannen og ivrig sier han at dette kan han jo gjøre selv. Vakthavende og jeg understreker at det skal han IKKE gjøre. Vi ber paret til slutt om å kontakte prosjektleder neste morgen, slik at hun kan ta stilling til den ivrige mannens innspill.hoyblokka@hoyblokka.no