Minneforestilling Minneblogg Forskning Prosjektet Folk i prosjektet Siste nytt Bruksanvisning
Uketjeneste
Minne fra Øyvind Nygaard (2010-10-18)

Uketjenestene ved St Olav har gjennom medisinstudiet ved NTNU vært en sentral arena for læring. Uketjenester er praksisuker ved de ulike avdelingene hvor man som student har fått anledning til å møte pasienter ved de ulike avdelingene på høyblokka. Gjennom flere års studier har dermed høyblokka vært en svært viktig arena for læring og refleksjoner, og minnene herfra er mange og kjærkomne.hoyblokka@hoyblokka.no