Minneforestilling Minneblogg Forskning Prosjektet Folk i prosjektet Siste nytt Bruksanvisning
Pasienter og pårørende
Minne fra Vigdis Nesgård (2010-10-04)

Pasienter og pårørendes forventninger til helsepersonell

Gjennom årene med sykdom og svært mange innleggelser ved hjertemedisinsk avdeling ved St. Olav, møtte vi mange dyktige, hyggelige, imøtekommende og omsorgsfulle ansatte i sykehuset. Vi kom også i kontakt med mange medpasienter og deres pårørende. Det vi hadde felles var forventningen om å møte helsepersonell som er profesjonelle, har faglig dyktighet og er omsorgsfulle, nærværende og støttende i en vanskelig tid.

Vi lever i en tid med internett der vi har lett tilgang til informasjon. Det gir oss mer kunnskap. Denne kunnskapen tar pasienter og pårørende med inn i møte med helsepersonell. Etter hvert som brukermedvirkning får et sterkt fotfeste hos pasienter og pårørende, må helsepersonellet være forberedt på krevende pasienter i forhold til kravet om informasjon. Pasientene blir mer SUVAK. Det står for:
S: spørrende og søkende
U: undrende, utdannet og utålmodige
V: vitebegjærlige
A: argumenterende, aktivt søkende, andre behandlere vurderes hyppigere enn før
K: krevende, kunnskapsrike og kompetente

For min egen del kan jeg understreke at det var viktig at helsepersonell var i stand til å høre på mine bekymringer, min historie og ta i mot mine spørsmål som kunne være mer eller mindre gjennomtenkte eller begrunnet. Jeg forventet at de mestret å ta i mot det jeg sa, men ikke at de skulle være enige med meg i ett og alt. Det var fint at de ga meg motforestillinger og på den måten hjalp meg inn på rett spor igjen. Jeg trengte denne hjelpen fra helsepersonellet for å være i stand til å hjelpe min syke mann i døgn etter døgn, uke etter uke, måned etter måned og gjennom flere år. Å være SUVAK ble en måte å få nødvendig kunnskap på, slik at jeg ble trygg og sterk nok til å mestre både egne følelser og samtidig være en ressurs for Roar.

hoyblokka@hoyblokka.no