Minneforestilling Minneblogg Forskning Prosjektet Folk i prosjektet Siste nytt Bruksanvisning
Fra 6 til 12 etager-en dramatisk historie
Minne fra Jon Lamvik (2010-10-02)Det øverste bilde viser professor Grevstads nye hovedbygning fra 1960. I midten sees pågående påbygging av fire nye senge-etasjer, sett fra sør og med Bakteriologisk laboratorium i forgrunnen. Det nederste bilde viser hovedbygning etter gjennomført påbygging.

I professor Karl Grevstads utbyggingsplan fra 1952 inngikk et høgbygg på 12 etasjer, som skulle gi plass til de fleste kliniske avdelinger. Det ble imidlertid gjort vedtak om å realisere et første byggetrinn med seks etasjer. Dette sto ferdig 1959-60. Bygningen ga plass til Skade- og ortopedisk avdeling og Kirurgisk avdeling som etterhvert også omfattet en gynekologisk sengepost. I ny generalplan for utbygging utarbeidet av plankomite med professor S.P.Andersen som formann og Grevstad fortsatt som arkitekt-kyndig medlem, var planen om å bygge på nye etasjer forlatt av forskjellige årsaker. Istedenfor ble det foreslått reisning av to tverrblokker forbundet med og koblet til kommunikasjonssentra i sokkelen av høgbygget. Planen ble lagt fram for og gitt sin tilslutning av fylkestinget i 1967. Samtidig ble plankomiteen bedt om å starte detaljplanleggingen av ny medisinsk avdeling og ny barneavdeling. Planleggingen av ny permanent medisinsk avdeling synes ikke å ha blitt satt igang. I 1969 ble det derfor av fylkestinget gjort vedtak om å bygge fire ekstra sengeetasjer og seks kontoretasjer på høgbygget fra 1960. Vedtaket ble gjort etter påpekninger fra fagfolk og pasienter om at forholdene ved Medisinsk avdeling i den gamle hovedbygningen var sterkt kritikverdige.. Plankomiteen anbefalte også påbygging, men understreket av dette betydde en uheldig binding av generalplanen og at påbygging ville gi trafikale vanskeligheter. Påbyggingen ble gjennomført i 1970 til 72, med innflytning vinteren 1972. Medisinsk avdeling overtok tre etasjer og nyopprettet Øre-nese-halsavdeling en etasje. Den framtidige, permanente bruk av arealene var tiltenkt de kirurgiske avdelinger.
Foto: Sykehusets billedarkiv
hoyblokka@hoyblokka.no