Minneforestilling Minneblogg Forskning Prosjektet Folk i prosjektet Siste nytt Bruksanvisning
Fra 6 til 12 etager -bilder fra PILLEN 1971
Minne fra Jon Lamvik (2010-10-02)
I PILLEN- bedriftsblad for sentralsykehuset i Trondheim nr.4, 1971, stod denne bildeserien fra utbyggingen av Høyblokka.hoyblokka@hoyblokka.no