Minneforestilling Minneblogg Forskning Prosjektet Folk i prosjektet Siste nytt Bruksanvisning
Bautaen faller - framtida kaller
Minne fra Tore Sandvik (2010-09-24)Gjennom 50 år har høyblokka stått som en merkestein for sykehuset.

Det er både spennende, men samtidig vemodig, når ”Bautaen” for sykehusets utvikling gjennom hele 50 år vil nå forsvinne. I disse veggene ligger det mye sykehushistorie. Mange trøndere, både ansatte og pasienter, har et forhold til høyblokka, sikkert på både godt og ondt.

På tomta vil det nye Kunnskapssenteret reise seg. Senteret som skal videreføre tradisjonene om en aktiv utvikling innen legevitenskapen og som vil gi sykehuset nye muligheter til å tilby innbyggerne i regionen et helsetilbud helt i fremste rekke både nasjonalt og internasjonalt.

Fylkeskommunen hadde i mange år ansvaret for sykehusene og i 2002 tok Staten over. Men vi har ikke lagt bort engasjementet vårt av den grunn. Fortsatt må vi kjempe for at St. Olavs Hospital skal få sin del av helsekaka. Derfor pleier vi fortsatt tett kontakt, som da vi for et par år siden sammen greide å få rettet opp den urettferdige skjevfordelingen i helse-Norge.

Nå vil jeg sende en takk til alle som var med å gjorde høyblokka til den Bautaen den har vært for den medisinskfaglige utviklingen ved RIT/St.Olav, og så ønsker jeg oss alle, ansatte, pasienter, samarbeidspartnere lykke til med det framskrittet vi nå ser komme ved det nye sykehuset vårt. Her vil realiseringen av Kunnskapssenteret bli en viktig brikke.

Vi tar av hatten for det som var, og kaster jakka og bretter opp ermene for framtida. Lykke til!

Tore O. Sandvik
Fylkesordførerhoyblokka@hoyblokka.no